Nordiska Ungdomssimspelens Vandringspris
 
Segrare
År Klubb Slutpoäng
2011 Linköpings Allmänna Simsällskap 1898,0
2012 Linköpings Allmänna Simsällskap 2500,5
2013 Mölndals Allmänna Simsällskap 1890,0
2014 Linköpings Allmänna Simsällskap 2077,0

Vandringspris till årets bästa NUSS-klubb, utdelas i samband med
NUSS [50m]. Bästa klubb = Högsta totalpoäng från de tre deltävlingarna
Vandringspriset tilldelas den förening som först erhållit tre inteckningar.

OBS!
Tävling om vandringspris har upphört.