Inställd på Tävlingar grund av covid-19.
På grund av den stora smittspridningen av covid-19 (corona) i Sverige så har det beslutats att tãvlingarna
NUSS Äldre[25m], 2021 5 - 7/2 i Jönköping och NUSS Yngre[25m], 2021 6 - 7/2 i Västerås ställs in.

NUSS[50m], 2021 2 - 4/7 i Norrkõping är tillsvidare inte inställd men ändring kan komma att ske om
smittspridningsläget inte förbãtras till sommaren.