Slutställning klubbpoäng
År Yngre [25m] Äldre [25m] NUSS[50m]* Yngre [50m] Äldre [50m] Totalpoäng
2022 Inställt** Inställt** X ---- ---- X
2021 Inställt** Inställt** X ---- ---- X
2020 X X Inställt** ---- ---- X
2019 X X X ---- ---- X
2018 X X X ---- ---- X
2017 X X X ---- ---- X
2016 X X X ---- ---- X
2015 X X X ---- ---- X
2014 X X X ---- ---- X
2013 X X X ---- ---- X
2012 X X X ---- ---- X
2011 X X X ---- ---- X
2010 X X X ---- ---- X
2009 X X X ---- ---- X
2008 X X ---- X X X
2007 X X ---- X X X
2006 X X ---- X X X
2005 X X ---- X X Saknas
2004 X X ---- X X Saknas
 *Gemensam tävling för äldre & yngre från och med 2009.
 **Inställt på grund av smittrisken av covid-19 (corona) i vårt land 2020/2021.