Slutställning klubbpoäng 2019

Yngre [25m] Äldre [25m]
  Yngre & Äldre [50m]

Slutställning klubbpoäng 2018

Yngre [25m] Äldre [25m]
  Yngre & Äldre [50m]

Slutställning klubbpoäng 2017

Yngre [25m] Äldre [25m]
  Yngre & Äldre [50m]

Slutställning klubbpoäng 2016

Yngre [25m] Äldre [25m]
  Yngre & Äldre [50m]

Slutställning klubbpoäng 2015

Yngre [25m] Äldre [25m]
  Yngre & Äldre [50m]

Slutställning klubbpoäng 2014

Yngre [25m] Äldre [25m]
  Yngre & Äldre [50m]

Slutställning  klubbpoäng 2013

Yngre [25m] Äldre [25m]
  Yngre & Äldre [50m]

Slutställning klubbpoäng 2012

Yngre [25m] Äldre [25m]
  Yngre & Äldre [50m]

Slutställning  Klubbpoäng  2011

Yngre [25m] Äldre [25m]
  Yngre & Äldre [50m]

Slutställning  Klubbpoäng  2010

Yngre [25m] Äldre [25m]
  Yngre & Äldre [50m]

Slutställning klubbpoäng 2009

Yngre [25m] Äldre [25m]
  Yngre & Äldre [50m]

Slutställning klubbpoäng 2008

Yngre [25m] Äldre [25m]
Yngre [50m] Äldre [50m]

Slutställning klubbpoäng 2007

Yngre [25m] Äldre [25m]
Yngre [50m] Äldre [50m]

Slutställning klubbpoäng 2006

Yngre [25m] Äldre [25m]
Yngre [50m] Äldre [50m]

Slutställning klubbpoäng 2005

Yngre [25m] Äldre [25m]
Yngre [50m] Äldre [50m]

Slutställning klubbpoäng 2004

Yngre [25m] Äldre [25m]
Yngre [50m] Äldre [50m]