Resultat NUSS 1998  -

Äldre [25m] Yngre [25m] Äldre [50m] Yngre [50m] Äldre & Yngre [50m]*
Tävlingsort År Tävlingsort År Tävlingsort År Tävlingsort År Tävlingsort År
Jönköping*** 2022Västerås*** 2022 ------ ---- ---------- Borås 2022
Jönköping*** 2021 Västerås*** 2021

------

---- ---------- Norrköping 2021
Örebro 2020 Linköping 2020

------

---- ---------- Norrköping*** 2020
Borås 2019 Västerås 2019

------

---- ---------- Jönköping 2019
Örebro 2018 Västerås 2018

------

---- ---------- Linköping 2018
Jönköping 2017 Borås 2017

------

---- ---------- Norrköping 2017
Linköping 2016 Örebro 2016 ------ ---- ---------- Borås 2016
Jönköping 2015 Västerås 2015 ------ ---- ---------- Norrköping 2015
Örebro 2014 Linköping 2014 ------ ---- ---------- Norrköping 2014
Borås 2013 Västerås 2013 ------ ---- ---------- Jönköping 2013
Örebro 2012 Västerås 2012 ---------- ---------- Linköping 2012
Jönköping 2011 Borås 2011 ---------- ---------- Norrköping** 2011
Linköping 2010 Örebro 2010 ---------- ---------- Norrköping 2010
Västerås 2009 Jönköping 2009 ---------- ---------- Norrköping 2009
Örebro 2008 Linköping 2008 Köping (Västerås) 2008 Borås 2008 ------ ----
Jönköping 2007 Örebro 2007 Borås 2007 Linköping 2007 ------ ----
Jönköping 2006 Västerås 2006 Linköping 2006 Norrköping 2006 ------ ----
Jönköping 2005 Linköping 2005 Borås 2005 Norrköping 2005 ------ ----
Örebro 2004 Västerås 2004 Norrköping 2004 Borås 2004 ------ ----
Örebro 2003 Linköping 2003 ------ ---- Köping (Västerås) 2003 ------ ----
Västerås 2002 Örebro 2002 ------ ---- Borås 2002 ------ ----

------

---- Linköping 2001 ------ ----

------

---- ------ ----
Västerås 2000 ------ ---- ------ ---- Linköping 2000 ------ ----

------

----

Linköping

1999

------ ---- ------ ---- ------ ----
Linköping 1998 Örebro 1998 ------ ---- ------ ---- ------ ----
  *Gemensam tävling för äldre & yngre från och med 2009.
  **Pass 3 inställt på grund av åska.
  ***Inställt på grund av smittrisken av covid-19 (corona) i vårt land 2020/2021.