http://bilder.nordiskaungdomssimspelen.se/#4

Yngre 25 m Västerås 2006.